Make your own free website on Tripod.com

อำเภอพิมาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทหินพิมาย

การแสดงแสง สี เสียง

ของดี ของฝาก

กระยาสารท ผ้าไหม

โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง

-พิมายโฮเต็ล -พิมายอินท์

ร้านอาหารริมมูล ร้านใบเตย

การเดินทาง จาก อ.เมืองนครราชสีมา ระยะทาง 60 ก.ม.

<<กลับ>>